Da vi desværre ikke kan bespise gæster i vores restaurant pga. Coronarestriktioner, håber vi,
at vores besøgende vil være med til at støtte op omkring os, og købe en Corona-TakeAway menu med hjem